Etikai kódexünk

A Konti Bt. alkalmazottainak és egyéb szerződéses munkaviszonyban álló munkatársainak (továbbiakban: munkatárs) üzleti- és egymás közötti kapcsolataiban követendő magatartási szabályait Etikai kódexben kívánja szabályozni.

Az Etikai kódex bevezetésének célja a Konti Bt. azon törekvéseinek elősegítése, hogy egyrészt az ügyfelei minden esetben az adott viszonyok között elvárható legmagasabb színvonalú, korrekt kiszolgálásban részesüljenek, másrészt, hogy munkatársainak viselkedése és tevékenysége alapján a cégről a Konti Bt. célkitűzéseinek megfelelő kép alakuljon ki.

Általános magatartási szabályok

A munkatárs munkája során köteles tiszteletben tartani a társadalmi együttélés általános szabályait.

A munkatárs köteles a megrendelő minden eszközét, anyagát, épített és építés alatt lévő környezetét, más személy elvégzett vagy folymatban lévő munkáját megóvni, abban kárt nem tenni. A munkatárs köteles megjelenésével, viselkedésével,tevékenységével az ügyfél és a munkatársai felé a Konti Bt. által elvárt gyorsaságot, megbízhatóságot, pontosságot és minőségi munkavégzést közvetíteni.

Tájékoztatási kötelezettség

A munkatárs köteles tájékoztatni az ügyfelet – megrendelőt – a jogköréről, valamint saját képviseleti jogosultságának mértékéről.

A munkatárs köteles a munkaterületéhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat,szabványokat, egyéb műszaki előírásokat kellő mértékben ismerni. A munkatársnak tilos az ügyfelet vagy a Konti Bt. –t megtévesztenie vagy tévedésben tartania, ha megtévesztő vagy téves körülményről tud, vagy tudnia kell.

Adatvédelmi kötelezettség

A munkatárs köteles az ügyféltől, vagy az ügyféllel kapcsolatban tudomására jutott információkat bizalmasan kezelni. A munkatárs erre akkor is köteles, ha az ügyféllel üzleti megállapodás nem jön létre, vagy az üzleti kapcsolat már megszűnt, illetve a munkatárs már nem dolgozik a Konti Bt.-nél. A munkatárs köteles az ügyfél személyiségi jogait mindenkor tiszteletben tartani. A munkatárs erre akkor is köteles, ha az üzleti kapcsolat nem jön létre, vagy már megszűnt.

Üzletszerzési módszerek tilalma

A munkatársnak tilos az ügyfél előtt annak vagy saját üzleti partnereit bírálni, továbbá az ügyfelet egy harmadik féllel kötött üzleti szerződésének megszüntetésére ösztönözni.

Jogkövetkezmények

Az Etikai kódex pontjaiban foglaltaknak a munkatárs által történt szándékos, vagy ismételt megszegését a Konti Bt. a közötte és a munkatárs között létrejött szerződés súlyos szerződésszegésének minősítheti és ilyen esetben a vonatkozó jogszabályok szerint eljárhat.

Budapest, 2016.

Sztipich Gábor
ügyvezető